Çikolata Kisti Tedavisi Ankara

  Çikolata kisti tedavisi Ankara , kronik bir hastalık olan endometriozisin medikal veya cerrahi yolla tedavisine yönelik planlamadır. Çikolata kisti diğer adıyla endometriozis rahim dışında endometrial doku gelişimi sebebiyle oluşan kronik bir hastalıktır. Endometriozis kadınlarda sıklıkla rastlanılan fakat belirtiler ciddiye alınmadığı için tanı ve tedavi anlamında geç kalınan bir hastalıktır. Aslında uterus (rahim)  içerisinde konumlanması gereken endometrial doku, uterus dışında geliştiğinde adet döneminde aşırı kanama ve ağrı, cinsel ilişkide ağrı,yumurta üretiminde kalitesizleşme, kısırlık gibi sorunlara sebep olabilmektedir. Dolayısıyla çikolata kisti tedavi gerektirmektedir. Tedavi medikal ve cerrahi yöntemler ile yapılabilir. Çikolata kisti tedavisi Ankara hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Seda Tamsoy Atlıman ile iletişime geçebilirsiniz.

  Çikolata Kisti (Endometriozis) Nedir?

  Endometrium tabakasının uterus dışında yumurtalıklarda, karın boşluğunda, fallop tüplerinde veya pelvisi örten zar yapıda görülmesi sonucu oluşan kronik kadın hastalığı çikolata kisti ya da endometriozis olarak adlandırılır. Endometrium tabakası aslında uterus içerisinde periyodik olarak gelişerek döllenmiş yumurtayı tutan bir yapıdır. Bu yapı her adet döneminden sonra kalınlaşmaya başlar, ve döllenme olmadığı takdirde parçalanarak adet dönemindeki kanama ile vücuttan atılır. Endometrium yanlış konumlandığı için adet kanaması düzgün gerçekleşemez ve yumurtalıklarda kan birikmesi oluşur. Kan biriken yumurtada çikolata kisti oluşur.

  Çikolata kistine tam olarak neyin sebep olduğu daha kanıtlanamamıştır. Fakat, yumurtalık kisti oluşumu ile bağlantı kurulan bazı sebepler şu şekildedir:

  • Genetik olarak yatkınlık, yani kişinin ailesinde çikolata kisti görülmüşse çikolata kistinin bu kişide görülme ihtimali diğer kadınlara göre daha yüksektir.
  • Endometrium hücrelerinin başka doku ve organlara yayılması sonucu çikolata kisti oluşabilmektedir. Bu hücrelerin yayılması bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistem veya dolaşım sistemi ile gerçekleşebilir.
  • Yine bağışıklık sisteminin güçsüz ve dayanıksız olması da çikolata kistine sebep olabilir.
  • Son olarak, kadınlarda menstrüasyon kanamasının anormal olarak ters yöne gerçekleşmesi de çikolata kistine sebep olabilir çünkü adet kanaması endometrium hücreleri taşır ve ters döngüde bu hücreler fallop tüpleri ve yumurtalıklara yerleşebilirler.

  Bu sebepler tek başına görüldüğü veya başka sebepler ile kombinasyon oluşturduğunda endometriozis oluşabilmektedir.

  Çikolata Kisti (Endometriozis) Ankara Belirtileri Nedir?

  Endometriozis kadın üreme organında farklı şekillerde semptomlar gösterebilmektedir. Bu semptomların etkisi ve çeşitliliği zamanla artma eğilimi gösterir. Bu belirtiler ;

  • Adet döneminde şiddetli ağrı ve krampların görülmesi diğer ismiyle dismenore
  • Adet döneminde aşırı ve anormal kanama
  • Dışkı ve idrar yapma sırasında ağrı oluşumu
  • Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrı görülmesi
  • Adet döneminde ishal, kabızlık, yorgunluk, bulantı ve şişkinlik
  • Kısırlık olarak sıralanabilir.

  Adet döneminde oluşan ağrı endometriozisin şiddeti hakkında doğru orantılı bilgi vermeyebilir. Adet dönemini hafif ağrılı geçiren kişilerde de şiddetli endometriozis görülebilmektedir. Kısırlık dışında diğer belirtiler sıklıkla başka kadınlarda da görülebildiğinden, çikolata kisti tanısı genellikle kısırlık belirtisi ile gelen hastalarda konulur.

  Çikolata kistinde tanı yöntemleri ultrason, MRG, pelvik ve laparoskopik muayene ile yapılmaktadır. Muayene yöntemlerinden önce çikolata kisti belirtilerine dair hastaya sorular sorulur.

  • Ultrason yönteminde standart ultrason veya transvajinal ultrason kullanılabilmektedir. Standard ultrason yöntemi teşhis için her zaman yeterli olmayabilir. Transvajinal ultrasonda ise vajinaya yerleştirilen görüntüleme cihazı ile ultrason görüntüleri elde edilir.
  • MRG yani manyetik rezonans görüntüleme, manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak rahim dışına yerleşmiş endometrium yapısının boyutu ve yeri hakkında bilgi verir.
  • Pelvik muayene , jinekolojik muayene yöntemiyle vajina ve pelvis içerisinde oluşan anormalliklerin teşhişinde kullanılabilir.
  • Laparoskopik çikolata kisti tanısı ise karın bölgesinden açılan bir delik sayesinde rahmi görüntüleyecek laparoskop cihazlarının yerleştirilmesi ile yapılır. Bu işlem genel anestezi altında yapılır.Laparoskopi sadece tanı yöntemi değil aynı zamanda bir tedavi yöntemi olarak da görev yapar. Görüntüleme sırasında cerrahi cihazlar ile anormal yerleşmiş endometrial dokular çıkarılabilir.

  Çikolata Kisti Tedavisi Ankara Nasıl Uygulanır?

  Endometriozis tedavisinde başlıca iki yöntem olarak medikal ve cerrahi uygulamalar kullanılır. Bazı hastalarda ilaç tedavisi ve cerrahi operasyon birlikte kullanılabilir. Medikal tedavide hormon ilaçları kullanılmaktadır fakat hamilelik planı olan hastalarda hormon ilaçlarının reçetelendirilmesi uygun değildir. Bu bağlamda, hamilelik planı olmayan çikolata kisti hastalarında hormon takviyesi ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanmaktadır. Hormon takviyesi hem adet dönemi kramp ve ağrıları hafifletir hem de çikolata kistinin yok olmasını  sağlamaktadır.

  Endometrial doku hormon üretimi sayesinde gelişir, parçalanır ve daha sonra menstrüel kanama ile vücut dışına atılır. Hormon tedavisi ise endometrial dokunun tekrar oluşmasına engellemeye yöneliktir. Bu sebeple ilaç tedavisi bırakıldığında çikolata kisti tekrar edebilir.

  Cerrahi tedavi yöntemi ise hamilelik planı olan hastalarda uygulanır. Cerrahi çikolata kisti tedavisinde laparoskopik yöntemle endometrial dokusu alınır. Laparoskopik işlem bir kapalı ameliyat yöntemidir. Bu cerrahi işlemde karın üzerinden açılan milimetrik kesiklerden laparoskopik kamera ve cerrahi aletler yerleştirilir. Laparoskop adı verilen ışıklı kamera ile görüntüleme yapılırken cerrahi aletler ile endometrium yapısı çıkarılır.

  Bu tedavi yöntemleri dışında gündelik hayatta dengeli beslenmeye önem verilmesi, egzersiz yapılması ve alkol ya da tütün ürünleri kullanılmaması da çikolata kisti oluşumunu engellemektedir.

  Ankara Çikolata Kisti Tedavisi Fiyatları

  Çikolata kisti Ankara ya da endometriozis Ankara, endometrial yapının uterus dışarısında gelişerek farklı sorunlara sebep olabilen kronik bir hastalıktır. Çikolata kisti hastalarda adet döneminde şiddetli ağrı ve kanamaya, cinsel ilişkide ağrıya, kısırlığa, ve farklı boşaltım sorunlarına sebep olabilir. Çikolata kistinin tedavisi için hormon ilaçları ve cerrahi yöntem uygulanabilmektedir. Hangi tedavinin tercih edileceği hastanın hamilelik planı varlığına, çikolata kistinin gelişimine ve hastanın genel kondisyonuna göre değişim gösterebilir. Ankara çikolata kisti tedavisi fiyatları 2023 de bu bağlamda değişiklik gösterdiğinden daha detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.