Miyom Tedavisi Ankara

  Miyom tedavisi Ankara rahimde oluşan miyomların medikal veya cerrahi olarak tedavi edilmesidir. Miyomlar rahim (uterus) içerisinde aşırı kas hücresi çoğalması ile gelişen iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar farklı boyut ve lokasyonlarda bulunabiliyor iken genellikle kanser riski teşkil etmezler. Miyomlar iyi huylu olsa bile hastaların günlük hayatında sorunlara sebep olduğu için tedavi edilmesi gerekir. Miyom tedavisi medikal veya miyomektomi adı verilen cerrahi işlem ile tedavi edilebilir. Medikal yöntemde hormon tedavisi kullanılırken miyomektomi açık veya kapalı ameliyat yöntemi ile uygulanabilir. Miyom tedavisi Ankara hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Seda Tamsoy ile irtibata geçebilirsiniz.

  Miyom Nedir?

  Rahimde bulunan miyometrium kas tabakasından ismini alan miyomlar, miyometrium kas hücrelerin anormal boyutta çoğalmasıyla oluşan lezyonlardır. Miyomlar uterus duvarında, uterus yüzeyi ve içerisinde gelişebilir. Miyomlar oluştukları yerlere ve boyutlara göre çeşitlilik gösterir. Miyomlar subseröz, intramural, pediküllü ve submukozal olarak dört farklı çeşitte bulunurlar. Subseröz miyomlar, rahim duvarının dışına doğru gelişmiş yapılardır. Myometrium kas dokusu içerisinde oluşan intramural miyomlar ise aşırı büyüdüklerinde dev miyom adını alabilmektedir. Subseröz veya intramural miyomların sap yapısı geliştirerek rahme tutunup gelişen miyomlar pediküllü miyom olarak adlandırılır. Subseröz pediküllü miyomlar rahime tutulu ama rahim duvarı dışına doğru büyürken intramural pedikküllü miyomlar rahim içerisinde büyümeye devam ederler. Son olarak submukozal miyomlar rahmin iç tabakasında büyüyen ve kısırlığa sebebiyet verebilen oluşumlardır.

  Miyom Tanısı Nasıl Konulur?

  Miyomlar hastalarda farklı semptomlar göstererek kendini belli edebilir veya hasta hiç semptom göstermez iken miyomlar gelişmiş olabilir. Miyom belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • Adet kanamasının pıhtılı ve yoğun olması
  • Kasık ve sırt ağrıları
  • Karın ve alt karında şişkinlik ve büyüme
  • İdrara çıkmada artış
  • Adet döneminde şiddetli ağrı

  Bu miyom belirtileri görünse bile kesin tanı konulması için hekimin yapacağı pelvik muayene, ultrasonografi ile pelvik manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri gereklidir. Özellikle miyomların boyutu, yerleşim yeri ve çokluğu tedavi yönteminde belirleyici olmaktadır.

  Miyomlar Neden Oluşur?

  Miyomlar üreme çağında olan her kadında görülebilir iken kadınlarda görülme sıklığı %20 kadardır. Miyomlar özellikle östrojen hormonun salgısında oluşan anormalik sebebiyle oluşur fakat miyom oluşumunda kalıtsal yatkınlık da rol oynamaktadır. Hormon üretimine bağlı olarak oluşum gösterdikleri için özellikle:

  • Aşırı kilo ve obezite problemi yaşayan hastalarda
  • Doğum yapmayan hastalarda
  • Menopoza girmemiş kadınlarda
  • Ailesinde miyom görülen ve kalıtsal olarak yatkınlığı olan üreme çağındaki kadınlarda görülme olasılığı fazladır.

  Özellikle menopoz dönemi sonrasında hormon üretimi azaldığı için var olan miyomlarda küçülmeler gözlemlenir. Diğer yandan aşırı büyük ve çok sayıda meydana gelen miyomlar tekrar eden düşüklere, kısırlığa, erken doğum ve başarısız gebeliklere de neden olabilmektedir.

  Miyomların Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  Miyomlar kötü huylu tümörler olmasa da kadınların üreme organlarında çeşitli sıkıntılara yol açtığında tedavi edilmesi gerekmektedir. Ayrıca miyomlar binde bir ihtimal ile kötü huylu tümör oluşumlarına dönüşebilmektedir. Kanser riski taşıyan veya taşıması mümkün olan miyomlar takibe alınıp uygun yolla tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemleri medikal ve cerrahi olarak ikiye ayrılmaktadır. Medikal tedavi miyomların oluşumuna sebebiyet veren aşırı hormon üretimini azaltmaya yöneliktir. Bu sebeple ilaç tedavisi uygulanan hastalarda hormon ilaçları kullanılmaktadır. Medikal tedavide kullanılan ilaçlar hormon üretimini engellediği için özellikle hamilelik planı olan hastalarda hormon tedavisi kullanılmamaktadır.

  Ameliyat yönteminin gerekli olduğu durumlardan biri kanser riski olan miyom olması diğeri ise hastanın miyom sebebiyle hamile kalamadığı durumdur. Gebelik planı olan hastalarda miyom tedavisi için cerrahi işlem uygulanabilir. Cerrahi işlemde açık ve kapalı ameliyat yöntemleri ile miyomlar alınır. Kapalı miyom ameliyatı laparoskopi ve histeroskopi ile yapılabilmektedir. Kapalı miyom ameliyatı minimal invaziv olduğundan dokuya verilen hasarı minimuma indirerek ameliyat sonrası komplikasyon riskini düşürmektedir. Hastanın kondisyonu ve miyomlar kapalı ameliyata uygun bulunduğunda laparoskopik ya da histeroskopik miyomektomi uygulanır.

  Histeroskopik yöntemle vajina girişinden rahime yerleştirilen cihazlar kullanılırken laparoskopi yönteminde karın bölgesine atılan kesikler üzerinden cihazlar rahime yerleştirilir. Miyomlar önce rahimden ayrılsın diye rahime küçük bir kesi yapılır .Miyom ayrıldıktan sonra rahim duvarına açılan kesi onarılır. Miyom büyüklüğüne göre parçalanarak rahimden çıkarılır ya da tek parça halinde alınabilir.

  Açık miyom ameliyatı ise miyomların çok sayıda oluştuğu veya büyüklüğünün fazla olduğu durumlarda kullanılır. Özellikle dev miyom görüldüğü veya aşırı sayıda miyom olduğu durumlarda açık ameliyat öncesi hastaya  hormon ilaçları reçete edilebilir. Medikal tedavi sayesinde ilk etapta miyomların küçülmesi sağlanır. Açık ameliyat yönteminde genel anestezi uygulanır ve karına yapılan kesi ile miyomlar çıkarılır. Bu kesi dikey veya yatay olacak şekilde 7 ile 10 cm arası genişliktedir. Miyomlar temizlendikten sonra cerrahi dikişler ile onarım sağlanır. Açık miyom ameliyatı sonrası hastalar 1-3 gün hastanede müşahede altında tutulabilir. Kapalı ameliyatlarda iyileşme süreci 2-4 hafta iken açık ameliyat sonrası iyileşme süreci 4 ile 6 hafta arası sürmektedir.

  Ankara Miyom Tedavisi Fiyatları

  Miyomlar rahim içerisinde veya çevresinde oluşan hormon bağımlı iyi huylu tümör hücreleridir. Bu tümör hücreleri düşük bir ihtimalle dahi olsa  kanser riski teşkil ettiğinde veya hastanın hayatını etkileyen sorunlara sebep olduğunda tedavi edilmesi gerekir. Miyom tedavisinde hormon ilaçları kullanılabilecek iken kanser riski veya hamilelik planı olduğu takdirde cerrahi yöntem ile tedavi edilmektedir. Miyomlar menopozda hormon üretiminin azalması sayesinde küçülebilir. Cerrahi yöntemle yapılan tedavi ise miyomların çıkarılmasına yöneliktir. Dolayısıyla miyom tedavisi hastanın ve miyomların durumuna  göre değişiklik gösterir. Ankara miyom tedavisi fiyatları 2023 hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile görüşebilirsiniz.